Film Professional Accreditation • Art Film Fest
00

days


00

hours


00

minutes


00

seconds


Film Professional Accreditation

This type of accreditation is exclusively for active professionals in the audiovisual sphere (filmmakers, distributors, producers, film school teachers, representatives of film festivals or film institutions etc).

Film Professional Accreditation entitles its holder to:

 • attend public festival screenings and events
 • participate in events for professionals
 • participate in press conferences

APPLICATION FORM FOR FILM PROFESSIONAL ACCREDITATION

  Vaše celé meno
  Your full name
  Spoločnosť
  Company
  Mesto
  City
  Krajina
  State
  E-mail
  Telefón
  Phone
  Vaša fotografia tváre / Your face photo
  (jpg/png format, max. 300 kB)
  Ste členom SFTA?
  Are you a member of EFA?
  áno / yesnie / no
  Stručné CV ak nie ste členom SFTA
  Short CV if you are not a member of EFA
  Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v režime podľa čl. 6 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) a ust. § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).
  Osoba vyplnením a odoslaním prihlasovacieho/akreditačného formulára umiestneného na artfilmfest.sk/info/akreditacia-film-profesional/ dobrovoľne súhlasí so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme spoločnosti ART FILM FEST s.r.o., Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, IČO: 48 284 254. Celé znenie ochrany osobných údajov si môžete prečítať v nasledovnom PDF dokumente: Ochrana_OU_prihlaska_Akreditacia_Film_Profesional_SK.pdf


  The processing of personal data is carried out in accordance with Article 6 of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (hereinafter referred to as “the GDPR”) and Section 13 of Act No. 18/2018 Coll. on the protection of personal data and the amendment of certain laws (hereinafter referred to as “the Act”).
  By filling in and submitting the registration/accreditation form at artfilmfest.sk/en/current-edition/film-professional-accreditation/, the applicant voluntarily consents to the processing of their personal data in the information system of ART FILM FEST s.r.o., Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, company ID: 48 284 254. Read more: Ochrana_OU_prihlaska_Akreditacia_Film_Profesional_EN.pdf


  Súhlas s poskytnutím osobných údajov a ich následným spracúvaním
  Consent to the provision and subsequent processing of personal data
  áno / yes

   

  Each online application will be responded to via email within two working days of its submission. Thank you for your patience.