00

dní


00

hodín


00

minút


00

sekúnd


Kontakt

Vedenie festivalu

Producent
Ján Kováčik
ks.tsefmliftra@kicavok.naj

Umelecký riaditeľ
Peter Nagel
ks.tsefmliftra@legan.retep

Hovorca festivalu
Juraj Čurný
+421 903 461 772
ks.tsefmliftra@ynruc.jaruj
ks.tsefmliftra@sserp

Hlavné kontakty

INFOCENTRUM
(len počas festivalu od 9:00 do 19:00 hod.)
+421 904 111 333
ks.tsefmliftra@murtnecofni

Sekretariát
(počas festivalu neposkytuje informácie o festivale – prosíme kontaktujte INFOCENTRUM)
Tel:
+421 02 20 85 51 00
E-mail: ks.tsefmliftra@ofni

Korešpondenčná adresa
ART FILM FEST s.r.o.
Tomášikova 30C ( 5. poschodie)
821 01 Bratislava
Slovenská republika

zobraziť na mape

Fakturačná adresa
ART FILM FEST s.r.o.
Tomášikova 30C
821 01 Bratislava
Slovenská republika

zobraziť na mape

IČO: 48 284 254
DIČ: 2120116383
IČ DPH :  SK2120116383
Zapísaná v obchodnom registri:
Okresný súd Bratislava,
oddiel : Sro, vložka č.117425/B

Festivalový tím

Public relations & marketing & sponsorship

Andrea Čurná
PR & marketingový manažér
+421 904 700 343
ks.tsefmliftra@anruc.aerdna
ks.tsefmliftra@sserp

Jaroslava Dorotová
marketingový a obchodný manažér
+421 904 700 309
ks.tsefmliftra@avotorod.avalsoraj

Silvia Štefániková
obchodný manažér
+421 904 700 508
ks.tsefmliftra@avokinafets.aivlis

Programové oddelenie
ks.tsefmliftra@emmargorp

Produkcia
ks.tsefmliftra@noitcudorp

Guest Relations & Hospitality
ks.tsefmliftra@tseug

IT & Rezervačný systém
Branislav Rozbora
+421 904 503 424
ks.ssapenic@troppus

Ekonomické oddelenie
Monika Benková
+421 904 700 311
ks.tsefmliftra@avokneb.akinom