00

dní


00

hodín


00

minút


00

sekúnd


Reklama a partnerstvo

Prečo sa stať partnerom Art Film Festu?

Art Film Fest patrí medzi najväčšie a najvýznamnejšie filmové festivaly na Slovensku, o čom svedčí nielen každoročná vysoká návštevnosť, ale aj pozitívne ohlasy domácej i zahraničnej verejnosti.

Čo môže priniesť partnerstvo vášmu produktu, alebo značke?

 • emocionálne prepojenie
  Podporou Art Film Festu vyjadríte svoj vzťah ku kultúre a prehĺbite tak emocionálny vzťah k vašej značke prostredníctvom pozitívneho spojenia s ikonickým festivalom národného a kultúrneho významu.
 • práca s publikom
  Zmysluplne prepojíte publikum festivalu s vašou cieľovou skupinou (prevažne slovenské, mladé, umelecké a zábavu milujúce publikum, filmoví profesionáli, študenti, laická i odborná verejnosť.)
 • obchodné vzťahy
  Nadviažete nové vzťahy s kľúčovými partnermi festivalu a získate nové kontakty pre svoj biznis v príjemnej a uvoľnenej atmosfére festivalu.
 • silná propagácia
  Využijete medializáciu a jej pôsobenie na verejnosť prostredníctvom viackanálovej propagačnej aktivity festivalu.

Festival vždy prejavoval záujem spolupracovať s dôležitými a úspešnými partnermi, ktorí účasť na medzinárodnom filmovom festivale vnímajú nie ako jednorazový príspevok, ale ako prejav rozvíjajúcej, zmysluplnej a pre obe strany prospešnej a obohacujúcej spolupráce. Kvalitný filmový festival je mimoriadny fenomén, ktorý dokáže pritiahnuť̌ pozornosť̌ veľkého množstva rôznorodej verejnosti.

Návštevníci festivalu

Art Film Fest je jedna z najpopulárnejších diváckych udalostí na Slovensku. Hlavné cieľové skupiny tvoria filmoví profesionáli, študenti, laická i odborná verejnosť. Vekové kategórie divákov sú rôznorodé, tak ako i naša filmová skladba.

 • Art Film Fest každoročne navštívi okolo 20.000 filmových fanúšikov
 • naši diváci a vaši potencionálni klienti, celý týždeň príjemne relaxujú v Košiciach pri filmových projekciách
 • slávnostných ceremoniálov sa každoročne zúčastní takmer 500 vzácnych hostí a významných klientov
 • počas jedného ročníka festivalu diváci môžu vidieť okolo 150 filmových projekcií, čo je takmer 300 hodín strávených v kinosálach Art Film Fest
 • vašu reklamu si tak diváci môžu pozrieť na plátne pred každou projekciou a na plazmových obrazovkách pred každou kinosálou
 • ďalšie hodiny trávia návštevníci na sprievodných podujatiach a eventoch organizovaných Art Film Festom, alebo často oddychujú v partnerských reštauráciách a baroch
 • Industry program a workshopy, ktoré sú určené pre odborníkov z filmového priemyslu a filmových nadšencov lákajú čoraz väčšiu skupinu ľudí
 • v čase konania Art Film Festu sa média čulo zaujímajú o dianie na festivale, kde sa osobne môžu stretnúť s významnými hosťami a filmovými celebritami
 • v priestoroch konania Art Film Festu je po dohode možný product placement a sampling produktov
 • Art Film Fest sa snaží pri realizácii projektu prispieť a motivovať k udržateľnosti

Art Film Fest ponúka partnerstvo na rôznych úrovniach

 • Generálny reklamný partner
 • Hlavný reklamný partner
 • Reklamný partner
 • Oficiálny dodávateľ
 • Partner sekcie/ filmu
 • Produktový partner
 • Sampling produktov

Partnerom ponúka Art Film Fest v rámci zvolenej úrovne partnerstva rôzne formy reklamy

 • televízne spoty, sponzorské odkazy, inzercie, rozhlasové spoty
 • tlačové správy pre agentúrne spravodajstvo
 • webové stránky artfilmfest.sk, cinepass.sk, festivalový newsletter
 • katalóg filmov, programový bulletin, festivalové denníky, pozvánky
 • billboardy, veľkoplošné bannery, citylighty, plagáty
 • kinoreklama pred premietaním filmov, plazmové obrazovky pred kinosálami
 • LED panely, roll-upy pred kinosálami a počas sprievodných podujatí (tlačové konferencie, ceremoniály)
 • možnosť zorganizovať vlastný event počas Art Film Fest ako jedno zo sprievodných podujatí
 • možnosť pozvať vlastných hostí na festival
 • sampling produktov a product placement
 • mnohé ďalšie možnosti prezentácie po dohode

Darovanie

Ak preferujete inú formu podpory festivalu Art Film Fest a ešte sa rozhodujete komu venovať svoje 2 % z dane, pričom slovenská kultúra Vám nie je ľahostajná, či dokonca ste filmovým fanúšikom, budeme Vám vďační, ak si vyberiete práve medzinárodný festival Art Film Fest.

Finančná podpora kultúry je v slovenskom prostredí nesmierne dôležitá a podujatia ako je to naše by bez nej vôbec nemohli existovať.  Zároveň je takáto spolupráca aj obojstranne výhodná. Príjemcom prináša finančné a materiálne prostriedky na to, aby kultúru vytvárali a propagovali, podporovateľom zvyšuje kredit a povedomie o ich značke či firme.

Ak chcete podporiť Art Film Fest 2% zaplatenej dane, veľmi oceníme Vašu pomoc. Inštrukcie na poukázanie nájdete TU.

Údaje na poukázanie 2%:

Názov organizácie: ART FILM FEST, n.o.
Sídlo: Skuteckého 126/13, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 50830082
Právna forma: nezisková organizácia

Pokiaľ máte záujem stať sa reklamným partnerom Art Film Festu pre aktuálny ročník, môžete nám napísať na: ks.tsefmliftra@irentrap

Sídlo a poštová adresa:

ART FILM FEST s.r.o.
Tomášikova 30C
821 01 Bratislava
Slovenská republika

Viac kontaktov nájdete TU

Ďakujeme všetkým, ktorí nás v minulosti podporili a tešíme sa nové partnerstvá

V zmysle Žiadosti o poskytnutie dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja podľa VZN č. 9/2011 v platnom znení a Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 4504/2023/OK/14419, prijímateľom ktorej bol ART FILM FEST, s.r.o., sa využila dotácia vo výške 30.000 EUR. Tieto finančné prostriedky boli uplatnené v rámci podujatia – Medzinárodný filmový festival Art Film Fest, ktorý sa konal v Košiciach v čase od 16. júna do 23. júna 2023.

Poskytnutá dotácia bola alokovaná v súlade so Zmluvou 4504/2023/OK/14419 a v súlade so smernicami uvedenými v Manuáli pre informovanie a publicitu v rámci Programu Terra Incognita 2023. Tieto prostriedky boli efektívne využité na podporu a realizáciu Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest, ktorý slúžil ako kultúrne podujatie zamerané na šírenie filmovej kultúry a umeleckých hodnôt.

Vďaka poskytnutej dotácii bolo možné zabezpečiť dostatočné finančné krytie pre rôznorodé aspekty podujatia, ako sú náklady na licencie za filmy, tlač katalógu a promo steny, organizačné zabezpečenie festivalu. Medzinárodný filmový festival Art Film Fest prispel k rozvoju kultúrnej scény v regióne a umožnil obyvateľom a návštevníkom Košíc zážitok z kvalitných filmových projekcií, diskusií so známymi tvorcami a umeleckými osobnosťami, a tým podporil kultúrny a vzdelávací rozvoj komunity.

Týmto spôsobom boli dodržané všetky zmluvné záväzky, pravidlá a smernice týkajúce sa použitia poskytnutých finančných prostriedkov a informovania verejnosti o využití dotácie. Výsledkom tohto úsilia bol úspešný priebeh a realizácia Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest v roku 2023, ktorý vytvoril pridanú hodnotu pre kultúrny a spoločenský život v regióne Košíc.

Odkaz na stránku: www.vucke.sk, www.kosiceregion.com, www.terraincognita.sk.

Košický samosprávny kraj
Kosice Region turizmus