Akreditácia Film Professional • Art Film Fest
00

dní


00

hodín


00

minút


00

sekúnd


Akreditácia Film Professional

Akreditácia je určená výsostne osobám aktívne pôsobiacim v oblasti audiovízie (filmárom, distribútorom, producentom, pedagógom filmových škôl, zástupcom filmových festivalov, filmových inštitúcií a pod.).

Akreditácia Film Professional oprávňuje svojho držiteľa k:

 • návšteve verejných festivalových projekcií a podujatí,
 • účasti na podujatiach pre profesionálov,
 • účasti na tlačových konferenciách.

Členom SFTA, pracovníkom Slovenského filmového ústavu a Audiovizuálneho fondu je akreditácia Film Professional udeľovaná automaticky, nie je potrebné, aby títo žiadatelia dokladali svoj status profesionála vyplnením položky „Stručné profesné CV žiadateľa“ formulára.


FORMULÁR / ŽIADOSŤ O AKREDITÁCIU FILM PROFESSIONAL

  Vaše celé meno
  Your full name
  Spoločnosť
  Company
  Mesto
  City
  Krajina
  State
  E-mail
  Telefón
  Phone
  Vaša fotografia tváre / Your face photo
  (jpg/png format, max. 300 kB)
  Ste členom SFTA?
  Are you a member of EFA?
  áno / yesnie / no
  Stručné CV ak nie ste členom SFTA
  Short CV if you are not a member of EFA
  Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v režime podľa čl. 6 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) a ust. § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).
  Osoba vyplnením a odoslaním prihlasovacieho/akreditačného formulára umiestneného na artfilmfest.sk/info/akreditacia-film-profesional/ dobrovoľne súhlasí so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme spoločnosti ART FILM FEST s.r.o., Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, IČO: 48 284 254. Celé znenie ochrany osobných údajov si môžete prečítať v nasledovnom PDF dokumente: Ochrana_OU_prihlaska_Akreditacia_Film_Profesional_SK.pdf


  The processing of personal data is carried out in accordance with Article 6 of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (hereinafter referred to as “the GDPR”) and Section 13 of Act No. 18/2018 Coll. on the protection of personal data and the amendment of certain laws (hereinafter referred to as “the Act”).
  By filling in and submitting the registration/accreditation form at artfilmfest.sk/en/current-edition/film-professional-accreditation/, the applicant voluntarily consents to the processing of their personal data in the information system of ART FILM FEST s.r.o., Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, company ID: 48 284 254. Read more: Ochrana_OU_prihlaska_Akreditacia_Film_Profesional_EN.pdf


  Súhlas s poskytnutím osobných údajov a ich následným spracúvaním
  Consent to the provision and subsequent processing of personal data
  áno / yes

   

  Ku každej on-line žiadosti sa vyjadríme zaslaním e-mailu do dvoch pracovných dní od zaslania elektronickej žiadosti. Ďakujeme za porozumenie.