00

dní


00

hodín


00

minút


00

sekúnd


Partneri

Art Film Fest 2020 môžeme usporiadať aj vďaka týmto partnerom:

Organizátor

ART FILM FEST s.r.o.

Spoluorganizátori

K13 – Košické kultúrne centrá
Mesto Košice

Podujatie sa koná v priestoroch investičných projektov, ktoré boli implementované v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi “Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013” Regionálneho operačného programu a sú spolufinancované Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií nájdete na www.ropka.sk, www.mpsr.sk a tiež na www.culture.gov.sk, ERDF: Investícia do vašej budúcnosti.

LGM production

Partneri

Autocont
Telekom - cloud