00

dní


00

hodín


00

minút


00

sekúnd


PRESS

Novinárske akreditácie
Art Film Fest 2023

 

Novinárske akreditácie sa posudzujú individuálne. Pri ich udeľovaní sa prihliada na mediálny záujem o festival v predchádzajúcom období, to znamená publikovanie či odvysielanie materiálov o Art Film Feste v minulosti v danom médiu. V opačnom prípade bude akreditácia spoplatnená sumou 20,00 EUR. Akreditačný formulár je potrebné vyplniť do 10.júna 2023. Akreditácie budú vydávané od 16.6.2023 v akreditačnom stredisku festivalu v hoteli Yasmin od 12:00 h.

Fotografie pre novinárske účely

Všetky fotografie sú autorsky chránené. Ich použitie je možné iba po uvedení zdroja/mena fotografa. Link pre novinárov je na vyžiadanie na ks.tsefmliftra@sserp

 • vstup na všetky tlačové konferencie a podujatia, ktoré sa počas Art Film Festu konajú
 • bezplatné pripojenie na internet v priestoroch Press centra
 • poskytnutie oficiálnych fotografií na vyžiadanie
 • informácie o prítomných hosťoch, rezerváciu termínov individuálnych rozhovorov
 • prípravu pracovných materiálov z Art Film Festu v priestoroch Press centra
 • sprostredkovanie kontaktov na ďalšie zložky festivalu
UPOZORNENIE: Press akreditácia sa automaticky nevzťahuje na ubytovanie, preto si ho zabezpečte čo najskôr.
Novinárska akreditácia nie je automatickým vstupom na úvodný a záverečný ceremoniál, ktoré budú výlučne na pozvánky.
 • oficiálna internetová stránka festivalu artfilmfest.sk je najspoľahlivejším informačným zdrojom o MFF Art Film Fest. Je pravidelne aktualizovaná. Aktuálne informácie nájdete aj na facebookovom či instagramovom profile festivalu
 • v sekcii press nájdete tlačové správy, informácie o tlačových konferenciách i fotografie na stiahnutie (na vyžiadanie)
 • videá z festivalu sú dostupné na youtubovom profile

Žiadosti o PRESS akreditáciu pre rok 2023

  Oslovenie
  Title
  Vaše celé meno
  Your full name
  Spoločnosť / Názov konkrétneho média
  Company / Name of Your Medium
  Adresa spoločnosti (ulica, PSČ, mesto, štát)
  Company Address (Street, City, ZIP, Country)
  E-mail
  Telefón
  Phone
  Vaša fotografia tváre / Your face photo
  (jpg/png format, max. 300 kB)
  Dátum príchodu
  Arrival Date
  Dátum odchodu
  Departure Date
  Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v režime podľa čl. 6 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) a ust. § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).
  Osoba vyplnením a odoslaním prihlasovacieho/akreditačného formulára umiestneného na artfilmfest.sk/info/press/ dobrovoľne súhlasí so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme spoločnosti ART FILM FEST s.r.o., Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, IČO: 48 284 254. Celé znenie ochrany osobných údajov si môžete prečítať v nasledovnom PDF dokumente: Ochrana_OU_prihlaska_Akreditacia_Press_SK.pdf


  The processing of personal data is carried out in accordance with Article 6 of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (hereinafter referred to as “the GDPR”) and Section 13 of Act No. 18/2018 Coll. on the protection of personal data and the amendment of certain laws (hereinafter referred to as “the Act”).
  By filling in and submitting the registration/accreditation form at artfilmfest.sk/en/current-edition/press-centre/, the applicant voluntarily consents to the processing of their personal data in the information system of ART FILM FEST s.r.o., Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, company ID: 48 284 254. Read more: Ochrana_OU_prihlaska_Akreditacia_Press_EN.pdf


  Súhlas s poskytnutím osobných údajov a ich následným spracúvaním
  Consent to the provision and subsequent processing of personal data
  áno / yes

   

  (O novinársku akreditáciu je možné požiadať aj po termíne,  je však spoplatňovaná sumou 20 EUR)

  Novinársky newsletter

  Kontakt

  Andrea Čurná
  Head of public relations
  ks.tsefmliftra@sserp
  +421 904 700 343

  Art Film Fest
  Tomášikova 30C ( 5. poschodie)
  821 01 Bratislava