00

dní


00

hodín


00

minút


00

sekúnd


Programové sekcie

2 9.  A R T   F I L M   F E S T   K O Š I C E

(16.  ̶  23. jún 2023)

 1. Medzinárodná súťaž hraných filmov (hrané filmy s copyrightom po 1. januári 2022)
  Zostavovateľ: Martin Palúch
 2. Medzinárodná súťaž krátkych filmov (krátkometrážne snímky do 30 min. s copyrightom po 1. januári 2022*)
  Zostavovateľ: Martin Kaňuch
 3. Panoráma (výber najpozoruhodnejších snímok zo sveta z rokov 2022 a 2023)
  Zostavovateľ: Martin Palúch
 4. Láska & anarchia (tematicky i formálne odvážna vzorka nezávislých prúdov kinematografie)
  Zostavovateľ: Martin Ciel
 5. K susedom (žánrová prehliadka filmov okolitých krajín Slovenska)
  Zostavovateľ: Viera Langerová
 6. Slovenská sezóna (zrkadlo domáceho audiovizuálneho prostredia)
  Zostavovateľ: Martin Palúch
 7. Filmy pre deti (premietanie pre deti a rodiny)
  Zostavovateľ: Ivana Petríková
 8. Pocta Juraj Jakubisko (pocta jednému z najvýznamnejších slovenských filmových režisérov)
  Zostavovateľ: Martin Palúch
 9. 60 rokov Slovenského filmového ústavu (výber filmov digitálne reštaurovaných v digitalizačnom pracovisku SFÚ)
  Zostavovateľ: Marián Hausner (SFÚ)
 10. Pocta prezidentovi (čo by videl rád Milan Lasica)
  Zostavovateľ: Martin Palúch

Pocty:

 • Hercova misia (pocta výnimočným predstaviteľom hereckého umenia)
  Zostavovateľ: Martin Palúch
 • Zlatá kamera (ocenenie vynikajúcich filmových tvorcov)
  Zostavovateľ: Martin Palúch

* Keďže festival sa v minulom roku nekonal, organizátor si vyhradzuje právo uplatniť výnimku, ktorá ho v tomto roku oprávňuje zaradiť do oficiálneho výberu aj tituly s copyrightom 2021.