00

dní


00

hodín


00

minút


00

sekúnd


Programové sekcie

2 8.  A R T   F I L M   F E S T   K O Š I C E

(19.  ̶  27. jún 2020)

 1. Medzinárodná súťaž hraných filmov (hrané filmy s copyrightom po 1. januári 2019)
  Zostavovateľ: Peter Nagel
 2. Medzinárodná súťaž krátkych filmov (krátkometrážne snímky do 30 min. s copyrightom po 1. januári 2019)
  Zostavovatelia: Martin Kaňuch, Daniel Vadocký
 3. Be2Can Starter (ocenené filmy z Benátok, Berlína a Cannes)
  Zostavovatelia: Peter Nagel, Ivan Hronec
 4. Európske zákutia (najpozoruhodnejšie snímky európskej proveniencie)
  Zostavovateľ: Peter Nagel
 5. Láska & anarchia (vybratá vzorka nezávislých prúdov kinematografie)
  Zostavovateľ: Martin Ciel
 6. Okolo sveta (najnovšie tituly mimo európskeho priestoru)
  Zostavovateľ: Peter Nagel
 7. Variety Select: Art Films (filmy o umení vo výbere amerických kritikov)
  Zostavovateľ: Allisa Simon
 8. Susedia online (tematická a žánrová prehliadka filmov strednej a východnej Európy)
  Zostavovateľ: Viera Langerová
 9. Slovenská sezóna (zrkadlo domáceho audiovizuálneho prostredia)
  Zostavovateľ: Martin Palúch
 10. Prísľuby z východu (divácky príťažlivé snímky z ázijského teritória)
  Zostavovateľ: Kristína Aschenbrennerová
 11. American Indies (fokus na ultranezávislú americkú scénu)
  Zostavovateľ: Daniel Vadocký
 12. Nočná prehliadka (polnočné žánrové pel-mel)
  Zostavovateľ: Adrián Žiška
 13. Filmy pre deti  (premietanie pre deti a rodiny)
  Zostavovateľ: Ivana Petríková
 14. Špeciálne premietania (filmy mimo oficiálnych programových sekcií)
 15. Fokus: Kazachstan & Kirgizsko (Kinematografia centrálnej Ázie v hľadáčiku svetových festivalov)
  Zostavovateľ: Viera Langerová

Pocty:

 • Hercova misia (pocta výnimočným predstaviteľom hereckého umenia)
  Zostavovateľ: Peter Nagel
 • Zlatá kamera (ocenenie vynikajúcich filmových tvorcov)
  Zostavovateľ: Peter Nagel