Programové sekcie • Art Film Fest
00

dní


00

hodín


00

minút


00

sekúnd


Programové sekcie

2 8.  A R T   F I L M   F E S T   K O Š I C E

(23.  ̶  27. jún 2021)

 1. Medzinárodná súťaž hraných filmov (hrané filmy s copyrightom po 1. januári 2020)
  Zostavovateľ: Peter Nagel
 2. Slovenská sezóna (zrkadlo domáceho audiovizuálneho prostredia)
  Zostavovateľ: Martin Palúch, Peter Nagel
 3. Panoráma (výber zo svetovej kinematografie)
  Zostavovatelia: Kristína Aschenbrennerová, Viera Langerová, Ivan Hronec, Martin Ciel, Adrián Žiška, Peter Nagel

Pocty:

 • Hercova misia (pocta hereckým osobnostiam)
  Zostavovateľ: Peter Nagel
 • Cena prezidenta festivalu (pocta filmovým osobnostiam podľa výberu Milana Lasicu)
  Zostavovateľ: Peter Nagel