00

dní


00

hodín


00

minút


00

sekúnd


Vstupenky

UPOZORNENIE: cinepassy sú platné len vo forme originálnej plastovej karty, nemožno ich duplikovať ani skenovať do mobilných aplikácií. V mobile je možné použiť iba jednorazové vstupenky zakúpené online vo formáte PDF.

NOVINKA: na predajných miestach AUPARK, KUNSTHALLE, KULTURPARK, SLOVAN a ÚSMEV je možnosť zakúpenia vstupeniek a cinepassov aj formou bezhotovostnej platby.

Cinepass klub priateľov Art Film Festu

Špeciálny cinepass pre každého návštevníka s celoročným bonusom

Cinepass umožňuje držiteľovi vstup na verejné projekcie Art Film Festu, ale má viacero výhod aj počas kalendárneho roka. Jeho držitelia získavajú navyše celoročnú zľavu do partnerských kín festivalu a viacero iných výhod.  Zľavu nemožno kumulovať s inými zľavami kina. Platnosť  je od 19.6.2020 do 31.5.2021. Špeciálny cinepass KLUB  môžete využiť okrem AFF 2020 v kinách: Kino Úsmev Košice, Kino Film Europe Bratislava. Viac informácií o klube priateľov Art Film Festu.

Cinepass KLUB

od 14.4.2020 do 8.6.2020
ešte sa nepredáva

25 €

Cinepass KLUB

od 9.6.2020 do konca festivalu
ešte sa nepredáva

35 €

Študentský Cinepass

Držitelia kariet ISIC, ITIC, alebo EURO26

Študentská celofestivalová permanentka umožňuje vstup na verejné projekcie festivalu. Na tomto cinepasse môžete mať maximálne 5 rezervácií naraz.

Cinepass Študent

od 14.4.2020 do 8.6.2020
ešte sa nepredáva

10 €

Cinepass Študent

od 9.6.2020 do konca festivalu
ešte sa nepredáva

16 €

Klasický Cinepass

Klasický cinepass pre každého

Základný cinepass umožňuje držiteľovi vstup na verejné projekcie festivalu. Na tomto cinepasse môžete mať maximálne 5 rezervácií naraz. Držitelia Cinepass Klasik majú zároveň nárok na vyzdvihnutie festivalového katalógu zdarma (do vyčerpania zásob).

Cinepass Klasik

od 14.4.2020 do 8.6.2020
ešte sa nepredáva

20 €

Cinepass Klasik

od 9.6.2020 do konca festivalu
ešte sa nepredáva

30 €

Cinepass Senior

Cinepass Senior umožňuje držiteľovi vstup na verejné projekcie festivalu. Na tomto cinepasse môžete mať maximálne 5 rezervácií naraz. Pri prevzatí Cinepassu “Cinepass Senior” sa musí kupujúci preukázať občianskym preukazom dokazujúcim vek nad 60 rokov. V prípade, ak sa nevie preukázať, cinepass mu nemôže byť vydaný.  Držitelia Cinepass Senior majú zároveň nárok na vyzdvihnutie festivalového katalógu zdarma (do vyčerpania zásob).

Cinepass Senior

od 14.4.2020 do 8.6.2020
ešte sa nepredáva

10 €

Cinepass Senior

od 9.6.2020 do konca festivalu
ešte sa nepredáva

16 €

3-dňový Cinepass

Cinepass pre každého s obmedzenou platnosťou

CINEPASS je festivalová permanentka, ktorá umožňuje držiteľovi vstup na verejné festivalové projekcie do naplnenia kapacít jednotlivých sál.  Platnosť 3-dňového cinepassu je obmedzená na 72 hodín od zvoleného času (čas si sami definujete počas objednávky) a umožňuje maximálne 5 rezervácií naraz.

3-dňový cinepass

od 14.4.2020 do 8.6.2020
ešte sa nepredáva

15 €

3-dňový cinepass

od 9.6.2020 do konca festivalu
ešte sa nepredáva

20 €

Cinepass ZŤP

Túto zľavu je možné uplatniť iba pri nákupe na mieste počas festivalu. Pri nákupe je potrebné predložiť preukaz ZŤP alebo ZŤP-S. Na tomto cinepasse môžete mať maximálne 5 rezervácií naraz. Vlastníci majú nárok na katalóg zadarmo (do vyčerpania zásob). Vlastník preukazu ZŤP-S má pri kúpe Cinepass ZŤP nárok požiadať o cinepass pre sprievodnú osobu, ktorý je zadarmo. O cinepass pre sprievodnú osobu je potrebné požiadať okamžite pri kúpe Cinepassu ZŤP, dodatočné / samostatné zakúpenie nie je možné.

Cinepass ZŤP

počas festivalu
predaj na mieste

16 €

Členovia filmového klubu

Cinepass pre členov filmových klubov ASFK a AČFK

Táto zľava je uplatniteľná iba pri nákupe na mieste počas festivalu. Členovia klubu musia pri nákupe predložiť svoj preukaz ASFK, alebo AČFK.
Získaný cinepass funguje rovnako ako cinepass pre bežných návštevníkov. Je platný počas celého festivalu a možno mať na ňom 5 aktívnych rezervácií. Vlastníci majú nárok na katalóg zadarmo (do vyčerpania zásob).

Cinepass Film

do konca festivalu
predaj na mieste

25 €

Jednorazové vstupenky

na jednotlivé projekcie ak nie ste vlastníkom niektorého zo cinepassov. Nákup možný na mieste alebo online cez rezervačný systém MyCinepass.

Jednorazový lístok (predpredaj)

do 18.6.2020 23:59
ešte sa nepredáva

4,00 €

Jednorazový lístok

od 19.6 2020 do konca festivalu
ešte sa nepredáva

4,50 €

Lístok na detské projekcie

do konca festivalu
ešte sa nepredáva

2,50 €

Jednorazové vstupenky INÉ

špeciálne lístky na jednotlivé projekcie ak nie ste vlastníkom niektorého zo cinepassov. Pri nákupe je potrebné predložiť preukaz totožnosti preukazujúci vek nad 60 rokov, prípadne ZŤP alebo ZŤP-S preukaz. Vlastník preukazu ZŤP-S má pri kúpe lístka nárok požiadať o lístok pre sprievodnú osobu, ktorý je zadarmo. O lístok pre sprievodnú osobu je potrebné požiadať okamžite pri kúpe lístka ZŤP, dodatočné / samostatné vyzdvihnutie nie je možné.

Jednorazový lístok ZŤP

do konca festivalu
len na mieste

3,50 €

Jednorazový lístok SENIOR

do konca festivalu
len na mieste

3,50 €

INDUSTRY program

Vstup na Industry program je zdarma. Počet vstupov je však limitovaný. Prednostný vstup na Industry program majú držitelia Cinepassov a Akreditácii s rezerváciou, ktorú si môžu urobiť zadarmo cez svoje konto na stránke rezervačného systému MyCinepass. V prípade voľnej kapacity budú mať ďalší záujemcovia o Industry akcie umožnený vstup na základe nulového lístka, ktorý im bude vydaný na pokladni v mieste konania podujatia najskôr však hodinu pred jej začiatkom.

Všetky ceny na tejto stránke sú uvedené vrátane 20% DPH.

Časté otázky – Vstupenky a rezervácie

Cinepassy na AFF 2020 sa dajú zakúpiť na mieste alebo online – so zľavou cez rezervačný systém MyCinepass. Začnite registráciou do systému a po vytvorení účtu vám bude umožnený nákup. Ak máte konto z minulého roka, stačí sa prihlásiť. Ak máte záujem o jednorazové vstupenky, na tie registráciu nepotrebujete a vybrané druhy sú dostupné tiež v rezervačnom systéme MyCinepass.

Čo je rezervácia a potrebujem ju?

Rezervácie si môže robiť každý, kto vlastní cinepass alebo akreditáciu. Keďže filmy majú zväčša obmedzenú kapacitu, odporúčame, aby ste si svoje miesto pred premietaním filmu zarezervovali. Rezervovať miesto je možné cez rezervačný systém alebo v pokladniach/rezervačných miestach festivalu najneskôr 1 hodinu pred začiatkom premietania filmu.

Najjednoduchší spôsob ako rezervovať film, je využiť náš systém MyCinepass, ktorý vám umožní po založení účtu zakúpiť cinepass a počas festivalu vytvárať rezervácie vašich filmov elektronicky, bez čakania na registračných miestach.

Cinepassy si môžete cez rezervačný systém MyCinepass kupovať od 14. apríla 2020. Zoznam filmov bude zverejňovaný priebežne na stránke rezervačného systému a samotné rezervácie filmov na zakúpené cinepassy (virtuálne karty) budú spustené niekoľko dní pred začiatkom festivalu.

Na čo slúži rezervačný systém MyCinepass?

Systém MyCinepass je určený pre všetkých návštevníkov festivalu a počas jeho priebehu im zjednoduší správu svojich rezervácií alebo nákup vstupeniek. Stačí si registráciou vytvoriť vlastný účet, kúpiť si cinepass a vychutnať si festival. Ak ste si konto v rezervačnom systéme vytvorili minulý rok, alebo na inom podujatí, ktoré je v systéme MyCinepass, stačí sa len prihlásiť.

Ako si kúpim cinepass online cez rezervačný systém MyCinepass?

Predpredaj cinepassov začína 14.4.2020 prostredníctvom rezervačného systému MyCinepass. Pre zakúpenie/aktiváciu staršieho cinepassu postupujte nasledovne:

  1. Zaregistrujte sa do systému MyCinepass vyplnením registračného formuláru. Po úspešnej registrácii vás systém automaticky prihlási a sprístupní vám sekciu s nákupmi. Ak ste si konto v rezervačnom systéme vytvorili minulý rok, alebo na inom podujatí, ktoré je v systéme MyCinepass, stačí sa len prihlásiť.
  2. Kúpte si cinepass a skontrolujte fakturačné údaje. Rezervačný systém MyCinepass umožňuje nákup cinepassov len prostredníctvom online platby platobnými kartami MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron a Diners Club International. Iné spôsoby platby v rezervačnom systéme nie sú možné. Každý návštevník si na svoje konto môže kúpiť len jeden cinepass.
  3. Ihneď po vykonaní platby získavate „Virtuálnu kartu“. Jedná sa o dočasný cinepass, na ktorý máte možnosť vykonávať si rezervácie (na základe stanovených pravidiel) na filmy ihneď, ako budú v systéme povolené.

Virtuálna karta vás neoprávňuje na vstup do kinosál. Preto je nutné pri vašej prvej návšteve festivalu vyhľadať registračné miesto (spravidla sa nachádza v blízkosti každej kinosály) a požiadať o výmenu za plastový cinepass. Na tomto cinepasse si nájdete všetky svoje rezervácie. Vydanie cinepassu ako náhrada za virtuálnu kartu je zadarmo.

Ak vlastníte cinepass z minulého roka, môžete si platbou aktivovať tento starší cinepass. V prípade ak systém eviduje na Vašom konte vlastníctvo staršieho cinepassu, možnosť aktivácie staršieho cinepassu Vám pri vytváraní objednávky ponúkne. Tým pádom už nie je potrebné vykonať žiadnu výmenu a môžete ísť priamo do kina.

Typy vstupeniek

Čo je to Jednorazový lístok?

Tento typ vstupenky je možné zakúpiť pred predstavením alebo cez rezervačný systém MyCinepass. Platí na jednu projekciu.

Čo je to Cinepass?

Cinepass je festivalová permanentka, určená pre bežných návštevníkov, ktorá vám umožní vstup na všetky verejné festivalové projekcie, pokiaľ sa zmestíte do kapacity danej sály. Cinepass je náhrada vstupenky a nie je potrebné vyzdvihnúť si žiadnu ďalšiu vstupenku. Uprednostnený vstup do kinosál majú návštevníci s rezerváciami a jednorázovými vstupenkami. Môžete si ho zakúpiť v rezervačnom systéme MyCinepass alebo na každom  predajnom /registračnom mieste až do skončenia festivalu. Vlastník cinepassu má nárok na vstup na všetky verejné projekcie festivalu za podmienky že:

  • má rezerváciu na danú projekciu a dostaví sa do sály najneskôr 5 min pred začiatkom projekcie
  • rezerváciu nemusí mať, ale do sály prednostne vstupujú majitelia rezervácií a lístkov a až keď to kapacita dovoľuje je možné vstúpiť na cinepass bez rezervácie a to najskôr 5 min pred začiatkom danej projekcie.
Čo je to Akreditácia?

Špeciálny druh cinepassu pre hostí festivalu, novinárov, filmových profesionálov a štáb festivalu. Akreditáciu nemožno bežne kúpiť a je prideľovaná individuálne. Oproti cinepassu obsahuje meno držiteľa, fotografiu a typ akreditácie.