00

dní


00

hodín


00

minút


00

sekúnd


Vstupenky

UPOZORNENIE: cinepassy sú platné len vo forme originálnej plastovej karty, nemožno ich duplikovať ani skenovať do mobilných aplikácií. V mobile je možné použiť iba jednorazové vstupenky zakúpené online vo formáte PDF.

NOVINKA: na predajných miestach KUNSTHALLE, KULTURPARK, ÚSMEV, VERITAS a AMFITEÁTER bude počas konania festivalu možnosť zakúpenia vstupeniek a cinepassov aj formou bezhotovostnej platby.

PREDAJ CINEPASSOV NA POKLADNI:  Cinepass nie je možné zakúpiť bez predchádzajúcej registrácie. Prosíme návštevníkov, ktorí si chcú zakúpiť CINEPASS na pokladni a neboli zaregistrovaní na predchádzajúcich ročníkoch festivalu, aby si vopred vytvorili osobné konto v rezervačnom systéme MyCinepass. Na prípadné registrácie budú návštevníkom k dispozícií samoobslužné počítače.

Klasický Cinepass

Klasický cinepass pre každého

8-dňová permanentka umožňuje držiteľovi vstup na neobmedzený počet verejných projekcií festivalu a vybrané sprievodné podujatia, o ktorých budeme informovať v programe. Na tomto cinepasse môžete mať maximálne 5 rezervácií naraz, ale po začiatku rezervovanej projekcie sa vám uvoľní miesto pre vykonanie ďalšej rezervácie, priebežne si ich teda môžete dopĺňať. Rezervácia sa ruší 5 minút pred začiatkom premietania. Odporúčame si k tejto téme prečítať Desatoro festivalového diváka, aby ste sa vyhli nedorozumeniam pri vstupe do sály. Vlastníci majú nárok na katalóg zadarmo (do vyčerpania zásob).

Cinepass Klasik (predpredaj)

od 03.5.2023 do 15.6.2023
predaj skončil

40 €

Cinepass Klasik

od 16.6.2023 do konca festivalu
Kúpiť

50 €

Študentský Cinepass

Držitelia kariet ISIC, ITIC, alebo EURO26

8-dňová študentská permanentka umožňuje držiteľovi vstup na neobmedzený počet verejných projekcií festivalu a vybrané sprievodné podujatia, o ktorých budeme informovať v programe. Na tomto cinepasse môžete mať maximálne 5 rezervácií naraz, ale po začiatku rezervovanej projekcie sa vám uvoľní miesto pre vykonanie ďalšej rezervácie, priebežne si ich teda môžete dopĺňať. Rezervácia sa ruší 5 minút pred začiatkom premietania. Odporúčame si k tejto téme prečítať Desatoro festivalového diváka, aby ste sa vyhli nedorozumeniam pri vstupe do sály.

Cinepass Študent (predpredaj)

od 03.5.2023 do 15.6.2023
predaj skončil

30 €

Cinepass Študent

od 16.6.2023 do konca festivalu
Kúpiť

35 €

Cinepass Senior

8-dňová permanentka pre seniorov umožňuje držiteľovi vstup na neobmedzený počet verejných projekcií festivalu a vybrané sprievodné podujatia, o ktorých budeme informovať v programe. Pri prevzatí cinepassu Senior sa musí kupujúci preukázať občianskym preukazom dokazujúcim vek nad 60 rokov. V prípade, ak sa nevie preukázať, cinepass mu nemôže byť vydaný. Na tomto cinepasse môžete mať maximálne 5 rezervácií naraz, ale po začiatku rezervovanej projekcie sa vám uvoľní miesto pre vykonanie ďalšej rezervácie, priebežne si ich teda môžete dopĺňať. Rezervácia sa ruší 5 minút pred začiatkom premietania. Odporúčame si k tejto téme prečítať Desatoro festivalového diváka, aby ste sa vyhli nedorozumeniam pri vstupe do sály. Vlastníci majú nárok na katalóg zadarmo (do vyčerpania zásob).

Cinepass Senior (predpredaj)

od 03.5.2023 do 15.6.2023
predaj skončil

20 €

Cinepass Senior

od 16.6.2023 do konca festivalu
Kúpiť

30 €

Cinepass ZŤP

8-dňová permanentka pre držiteľov preukazu ZŤP alebo ZŤP-S umožňuje držiteľovi vstup na neobmedzený počet verejných projekcií festivalu a vybrané sprievodné podujatia, o ktorých budeme informovať v programe. Pri nákupe je potrebné predložiť preukaz ZŤP alebo ZŤP-S. Vlastník preukazu ZŤP-S má pri kúpe cinepass ZŤP nárok požiadať o cinepass pre sprievodnú osobu, ktorý je zadarmo. O cinepass pre sprievodnú osobu je potrebné požiadať okamžite pri kúpe cinepassu ZŤP, dodatočné alebo samostatné zakúpenie nie je možné. Na tomto cinepasse môžete mať maximálne 5 rezervácií naraz, ale po začiatku rezervovanej projekcie sa vám uvoľní miesto pre vykonanie ďalšej rezervácie, priebežne si ich teda môžete dopĺňať. Rezervácia sa ruší 5 minút pred začiatkom premietania. Odporúčame si k tejto téme prečítať Desatoro festivalového diváka, aby ste sa vyhli nedorozumeniam pri vstupe do sály.Vlastníci majú nárok na katalóg zadarmo (do vyčerpania zásob).

Cinepass ZŤP

počas festivalu *
predaj na mieste

20 €

* Cinepass ZŤP bude možné zakúpiť aj v PREDPREDAJI OSOBNE v OC  AUPARK Košice v termíne od 12.6.2023.

1-dňový Cinepass

Permanentka pre každého na neobmedzený počet verejných projekcií festivalu a vybrané sprievodné podujatia, o ktorých budeme informovať v programe, ale s obmedzenou platnosťou. Neplatí na sprievodné podujatia v Historickej radnici. Platnosť cinepassu je obmedzená na 24 hodín od zvoleného času (čas si sami definujete počas objednávky) a umožňuje maximálne 5 rezervácií naraz, ale po začiatku rezervovanej projekcie sa vám uvoľní miesto pre vykonanie ďalšej rezervácie, priebežne si ich teda môžete dopĺňať.  Rezervácia sa ruší 5 minút pred začiatkom premietania. Odporúčame si k tejto téme prečítať Desatoro festivalového diváka, aby ste sa vyhli nedorozumeniam pri vstupe do sály.

1-dňový cinepass (predpredaj)

od 03.5.2023 do 15.6.2023
predaj skončil

12 €

1-dňový cinepass

od 16.6.2023 do konca festivalu
Kúpiť

15 €

3-dňový Cinepass

Permanentka pre každého na neobmedzený počet verejných projekcií festivalu a vybrané sprievodné podujatia, o ktorých budeme informovať v programe, ale s obmedzenou platnosťou. Platnosť 3-dňového cinepassu je obmedzená na 72 hodín od zvoleného času (čas si sami definujete počas objednávky) a umožňuje maximálne 5 rezervácií naraz, ale po začiatku rezervovanej projekcie sa vám uvoľní miesto pre vykonanie ďalšej rezervácie, priebežne si ich teda môžete dopĺňať.  Rezervácia sa ruší 5 minút pred začiatkom premietania. Odporúčame si k tejto téme prečítať Desatoro festivalového diváka, aby ste sa vyhli nedorozumeniam pri vstupe do sály.

3-dňový cinepass (predpredaj)

od 03.5.2023 do 15.6.2023
predaj skončil

25 €

3-dňový cinepass

od 16.6.2023 do konca festivalu
Kúpiť

30 €

Jednorazové vstupenky

na jednotlivé projekcie ak nie ste vlastníkom niektorého zo cinepassov. Nákup možný na mieste alebo online cez rezervačný systém MyCinepass. Kúpa jednorazového lístka je zakúpením rezervácie na danú projekciu. V prípade, že sa nedostavíte včas, vaša rezervácia/lístok prepadá 5 minút pred začiatkom konkrétnej projekcie v prospech iných účastníkov festivalu.

Jednorazový lístok (predpredaj)

do 15.6.2023 23:59 **
predaj skončil

5,00 €

Jednorazový lístok

od 16.6 2023 do konca festivalu
Kúpiť

6,00 €

Lístok na detské projekcie

do konca festivalu
Kúpiť

3,00 €

Jednorazové vstupenky INÉ

na jednotlivé projekcie ak nie ste vlastníkom niektorého zo cinepassov. Nákup možný LEN na mieste. Pri nákupe je potrebné predložiť preukaz totožnosti preukazujúci vek nad 60 rokov, prípadne ZŤP alebo ZŤP-S preukaz. Vlastník preukazu ZŤP-S má pri kúpe lístka nárok požiadať o lístok pre sprievodnú osobu, ktorý je zadarmo. O lístok pre sprievodnú osobu je potrebné požiadať okamžite pri kúpe lístka ZŤP, dodatočné / samostatné vyzdvihnutie nie je možné.

Jednorazový lístok ZŤP

počas festivalu **
len na mieste

4,00 €

Jednorazový lístok SENIOR

počas festivalu **
len na mieste

4,00 €

** Vstupenky bude možné zakúpiť aj v PREDPREDAJI OSOBNE v OC  AUPARK Košice v termíne od 12.6.2023.

INDUSTRY program

Vstup na Industry program je zdarma. Počet vstupov je však limitovaný. Prednostný vstup na Industry program majú držitelia Cinepassov a Akreditácii s rezerváciou, ktorú si môžu urobiť zadarmo cez svoje konto na stránke rezervačného systému MyCinepass. V prípade voľnej kapacity budú mať ďalší záujemcovia o Industry akcie umožnený vstup na základe nulového lístka, ktorý im bude vydaný na pokladni v mieste konania podujatia najskôr však hodinu pred jej začiatkom.

Všetky ceny na tejto stránke sú uvedené vrátane 20% DPH.

Časté otázky – Vstupenky a rezervácie

Cinepassy na Art Film Fest sa dajú zakúpiť na mieste alebo online – so zľavou cez rezervačný systém MyCinepass. Začnite registráciou do systému a po vytvorení účtu vám bude umožnený nákup. Ak máte konto z minulého roka, stačí sa prihlásiť. Ak máte záujem o jednorazové vstupenky, na tie registráciu nepotrebujete a vybrané druhy sú dostupné tiež v rezervačnom systéme MyCinepass.

Čo je rezervácia a potrebujem ju?

Rezervácie si môže robiť každý, kto vlastní cinepass alebo akreditáciu. Keďže filmy majú zväčša obmedzenú kapacitu, odporúčame, aby ste si svoje miesto pred premietaním filmu zarezervovali. Rezervovať miesto je možné cez rezervačný systém alebo v pokladniach/rezervačných miestach festivalu najneskôr 1 hodinu pred začiatkom premietania filmu.

Najjednoduchší spôsob ako rezervovať film, je využiť náš systém MyCinepass, ktorý vám umožní po založení účtu zakúpiť cinepass a počas festivalu vytvárať rezervácie vašich filmov elektronicky, bez čakania na registračných miestach.

Cinepassy si môžete cez rezervačný systém MyCinepass kupovať od 3. mája 2023. Zoznam filmov bude zverejňovaný priebežne na stránke rezervačného systému a samotné rezervácie filmov na zakúpené cinepassy (virtuálne karty) budú spustené niekoľko dní pred začiatkom festivalu.

Na čo slúži rezervačný systém MyCinepass?

Systém MyCinepass je určený pre všetkých návštevníkov festivalu a počas jeho priebehu im zjednoduší správu svojich rezervácií alebo nákup vstupeniek. Stačí si registráciou vytvoriť vlastný účet, kúpiť si cinepass a vychutnať si festival. Ak ste si konto v rezervačnom systéme vytvorili minulý rok, alebo na inom podujatí, ktoré je v systéme MyCinepass, stačí sa len prihlásiť.

Ako si kúpim cinepass online cez rezervačný systém MyCinepass?

Predpredaj cinepassov začína 3.5.2023 prostredníctvom rezervačného systému MyCinepass. Pre zakúpenie/aktiváciu staršieho cinepassu postupujte nasledovne:

  1. Zaregistrujte sa do systému MyCinepass vyplnením registračného formuláru. Po úspešnej registrácii vás systém automaticky prihlási a sprístupní vám sekciu s nákupmi. Ak ste si konto v rezervačnom systéme vytvorili minulý rok, alebo na inom podujatí, ktoré je v systéme MyCinepass, stačí sa len prihlásiť.
  2. Kúpte si cinepass a skontrolujte fakturačné údaje. Rezervačný systém MyCinepass umožňuje nákup cinepassov len prostredníctvom online platby platobnými kartami MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron a platobnými službami Google Pay a Apple Pay. Iné spôsoby platby v rezervačnom systéme nie sú možné. Každý návštevník si na svoje konto môže kúpiť len jeden cinepass.
  3. Ihneď po vykonaní platby získavate „Virtuálnu kartu“. Jedná sa o dočasný cinepass, na ktorý máte možnosť vykonávať si rezervácie (na základe stanovených pravidiel) na filmy ihneď, ako budú v systéme povolené.

Virtuálna karta vás neoprávňuje na vstup do kinosál. Preto je nutné pri vašej prvej návšteve festivalu vyhľadať registračné miesto (spravidla sa nachádza v blízkosti každej kinosály) a požiadať o výmenu za plastový cinepass. Na tomto cinepasse si nájdete všetky svoje rezervácie. Vydanie cinepassu ako náhrada za virtuálnu kartu je zadarmo.

Ak vlastníte cinepass z minulého roka, môžete si platbou aktivovať tento starší cinepass. V prípade ak systém eviduje na Vašom konte vlastníctvo staršieho cinepassu, možnosť aktivácie staršieho cinepassu Vám pri vytváraní objednávky ponúkne. Tým pádom už nie je potrebné vykonať žiadnu výmenu a môžete ísť priamo do kina.

Typy vstupeniek

Čo je to Jednorazový lístok?

Tento typ vstupenky je možné zakúpiť pred predstavením alebo cez rezervačný systém MyCinepass. Platí na jednu projekciu.

Čo je to Cinepass?

Cinepass je festivalová permanentka, určená pre bežných návštevníkov, ktorá vám umožní vstup na všetky verejné festivalové projekcie, pokiaľ sa zmestíte do kapacity danej sály. Cinepass je náhrada vstupenky a nie je potrebné vyzdvihnúť si žiadnu ďalšiu vstupenku. Uprednostnený vstup do kinosál majú návštevníci s rezerváciami a jednorázovými vstupenkami. Môžete si ho zakúpiť v rezervačnom systéme MyCinepass alebo na každom  predajnom /registračnom mieste až do skončenia festivalu. Vlastník cinepassu má nárok na vstup na všetky verejné projekcie festivalu za podmienky že:

  • má rezerváciu na danú projekciu a dostaví sa do sály najneskôr 5 min pred začiatkom projekcie
  • rezerváciu nemusí mať, ale do sály prednostne vstupujú majitelia rezervácií a lístkov a až keď to kapacita dovoľuje je možné vstúpiť na cinepass bez rezervácie a to najskôr 5 min pred začiatkom danej projekcie.
Čo je to Akreditácia?

Špeciálny druh cinepassu pre hostí festivalu, novinárov, filmových profesionálov a štáb festivalu. Akreditáciu nemožno bežne kúpiť a je prideľovaná individuálne. Oproti cinepassu obsahuje meno držiteľa, fotografiu a typ akreditácie.