Vstupenky • Art Film Fest
00

dní


00

hodín


00

minút


00

sekúnd


Vstupenky

UPOZORNENIE: cinepassy sú platné len vo forme originálnej plastovej karty, nemožno ich duplikovať ani skenovať do mobilných aplikácií. V mobile je možné použiť iba jednorazové vstupenky zakúpené online vo formáte PDF.

NOVINKA: na predajných miestach KUNSTHALLE, KULTURPARK, ÚSMEV, AMFITEÁTER a KATOVA BAŠTA bude počas konania festivalu možnosť zakúpenia vstupeniek a cinepassov aj formou bezhotovostnej platby.

PREDAJ CINEPASSOV NA POKLADNI:  Cinepass nie je možné zakúpiť bez predchádzajúcej registrácie. Prosíme návštevníkov, ktorí si chcú zakúpiť CINEPASS na pokladni a neboli zaregistrovaní na predchádzajúcich ročníkoch festivalu, aby si vopred vytvorili osobné konto v rezervačnom systéme MyCinepass. Z dôvodu urýchlenia predaja a protipandemických opatrení ale nebude personál na pokladniach vykonávať registrácie. Na prípadné registrácie budú návštevníkom k dispozícií samoobslužné počítače.

Klasický Cinepass

Klasický cinepass pre každého

Základný cinepass umožňuje držiteľovi vstup na verejné projekcie festivalu. Na tomto cinepasse môžete mať maximálne 3 rezervácie naraz.

Cinepass Klasik (predpredaj)

od 1.6.2021 do 22.6.2021
predaj skončil

15 €

Cinepass Klasik

od 23.6.2021 do konca festivalu
Kúpiť

20 €

Študentský Cinepass

Držitelia kariet ISIC, ITIC, alebo EURO26

Študentská celofestivalová permanentka umožňuje vstup na verejné projekcie festivalu. Na tomto cinepasse môžete mať maximálne 3 rezervácie naraz.

Cinepass Študent (predpredaj)

od 1.6.2021 do 22.6.2021
predaj skončil

8 €

Cinepass Študent

od 23.6.2021 do konca festivalu
Kúpiť

12 €

Cinepass Senior

Cinepass Senior umožňuje držiteľovi vstup na verejné projekcie festivalu. Na tomto cinepasse môžete mať maximálne 3 rezervácie naraz. Pri prevzatí Cinepassu “Cinepass Senior” sa musí kupujúci preukázať občianskym preukazom dokazujúcim vek nad 60 rokov. V prípade, ak sa nevie preukázať, cinepass mu nemôže byť vydaný.

Cinepass Senior

od 1.6.2021 do konca festivalu
Kúpiť

12 €

Cinepass ZŤP

Túto zľavu je možné uplatniť iba pri nákupe na mieste počas festivalu. Pri nákupe je potrebné predložiť preukaz ZŤP alebo ZŤP-S. Na tomto cinepasse môžete mať maximálne 3 rezervácie naraz. Vlastník preukazu ZŤP-S má pri kúpe Cinepass ZŤP nárok požiadať o cinepass pre sprievodnú osobu, ktorý je zadarmo. O cinepass pre sprievodnú osobu je potrebné požiadať okamžite pri kúpe Cinepassu ZŤP, dodatočné / samostatné zakúpenie nie je možné.

Cinepass ZŤP

počas festivalu
predaj na mieste

12 €

3-dňový Cinepass

Cinepass pre každého s obmedzenou platnosťou. Platnosť 3-dňového cinepassu je obmedzená na 72 hodín od zvoleného času (čas si sami definujete počas objednávky) a umožňuje maximálne 3 rezervácie naraz.

3-dňový cinepass (predpredaj)

od 1.6.2021 do 22.6.2021
predaj skončil

10 €

3-dňový cinepass

od 23.6.2021 do konca festivalu
Kúpiť

15 €

Cinepass FILM

Cinepass pre členov filmových klubov ASFK a AČFK. Táto zľava je uplatniteľná iba pri nákupe na mieste počas festivalu. Členovia klubu musia pri nákupe predložiť svoj preukaz ASFK, alebo AČFK. Získaný cinepass funguje rovnako ako cinepass pre bežných návštevníkov. Je platný počas celého festivalu a možno mať na ňom  3 aktívne rezervácie.

Cinepass Film

počas festivalu
predaj na mieste

15 €

Jednorazové vstupenky

na jednotlivé projekcie ak nie ste vlastníkom niektorého zo cinepassov. Nákup možný na mieste alebo online cez rezervačný systém MyCinepass.

Jednorazový lístok (predpredaj)

do 22.6.2021 23:59
predaj skončil

3,00 €

Jednorazový lístok

od 23.6 2021 do konca festivalu
Kúpiť

3,50 €

Jednorazové vstupenky INÉ

špeciálne lístky na jednotlivé projekcie ak nie ste vlastníkom niektorého zo cinepassov. Pri nákupe je potrebné predložiť preukaz totožnosti preukazujúci vek nad 60 rokov, prípadne ZŤP alebo ZŤP-S preukaz. Vlastník preukazu ZŤP-S má pri kúpe lístka nárok požiadať o lístok pre sprievodnú osobu, ktorý je zadarmo. O lístok pre sprievodnú osobu je potrebné požiadať okamžite pri kúpe lístka ZŤP, dodatočné / samostatné vyzdvihnutie nie je možné.

Jednorazový lístok ZŤP

do konca festivalu
len na mieste

2,50 €

Jednorazový lístok SENIOR

do konca festivalu
len na mieste

2,50 €

Časté otázky – Vstupenky a rezervácie

Cinepassy na AFF 2021 sa dajú zakúpiť na mieste alebo online – so zľavou cez rezervačný systém MyCinepass. Začnite registráciou do systému a po vytvorení účtu vám bude umožnený nákup. Ak máte konto z minulého roka, stačí sa prihlásiť. Ak máte záujem o jednorazové vstupenky, na tie registráciu nepotrebujete a vybrané druhy sú dostupné tiež v rezervačnom systéme MyCinepass.

Čo je rezervácia a potrebujem ju?

Rezervácie si môže robiť každý, kto vlastní cinepass alebo akreditáciu. Keďže filmy majú zväčša obmedzenú kapacitu, odporúčame, aby ste si svoje miesto pred premietaním filmu zarezervovali. Rezervovať miesto je možné cez rezervačný systém alebo v pokladniach/rezervačných miestach festivalu najneskôr 1 hodinu pred začiatkom premietania filmu.

Najjednoduchší spôsob ako rezervovať film, je využiť náš systém MyCinepass, ktorý vám umožní po založení účtu zakúpiť cinepass a počas festivalu vytvárať rezervácie vašich filmov elektronicky, bez čakania na registračných miestach.

Cinepassy si môžete cez rezervačný systém MyCinepass kupovať od 1. júna 2021. Zoznam filmov bude zverejňovaný priebežne na stránke rezervačného systému a samotné rezervácie filmov na zakúpené cinepassy (virtuálne karty) budú spustené niekoľko dní pred začiatkom festivalu.

Na čo slúži rezervačný systém MyCinepass?

Systém MyCinepass je určený pre všetkých návštevníkov festivalu a počas jeho priebehu im zjednoduší správu svojich rezervácií alebo nákup vstupeniek. Stačí si registráciou vytvoriť vlastný účet, kúpiť si cinepass a vychutnať si festival. Ak ste si konto v rezervačnom systéme vytvorili minulý rok, alebo na inom podujatí, ktoré je v systéme MyCinepass, stačí sa len prihlásiť.

Ako si kúpim cinepass online cez rezervačný systém MyCinepass?

Predpredaj cinepassov začína 1.6.2021 prostredníctvom rezervačného systému MyCinepass. Pre zakúpenie/aktiváciu staršieho cinepassu postupujte nasledovne:

  1. Zaregistrujte sa do systému MyCinepass vyplnením registračného formuláru. Po úspešnej registrácii vás systém automaticky prihlási a sprístupní vám sekciu s nákupmi. Ak ste si konto v rezervačnom systéme vytvorili minulý rok, alebo na inom podujatí, ktoré je v systéme MyCinepass, stačí sa len prihlásiť.
  2. Kúpte si cinepass a skontrolujte fakturačné údaje. Rezervačný systém MyCinepass umožňuje nákup cinepassov len prostredníctvom online platby platobnými kartami MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron a Diners Club International. Iné spôsoby platby v rezervačnom systéme nie sú možné. Každý návštevník si na svoje konto môže kúpiť len jeden cinepass.
  3. Ihneď po vykonaní platby získavate „Virtuálnu kartu“. Jedná sa o dočasný cinepass, na ktorý máte možnosť vykonávať si rezervácie (na základe stanovených pravidiel) na filmy ihneď, ako budú v systéme povolené.

Virtuálna karta vás neoprávňuje na vstup do kinosál. Preto je nutné pri vašej prvej návšteve festivalu vyhľadať registračné miesto (spravidla sa nachádza v blízkosti každej kinosály) a požiadať o výmenu za plastový cinepass. Na tomto cinepasse si nájdete všetky svoje rezervácie. Vydanie cinepassu ako náhrada za virtuálnu kartu je zadarmo.

Ak vlastníte cinepass z minulého roka, môžete si platbou aktivovať tento starší cinepass. V prípade ak systém eviduje na Vašom konte vlastníctvo staršieho cinepassu, možnosť aktivácie staršieho cinepassu Vám pri vytváraní objednávky ponúkne. Tým pádom už nie je potrebné vykonať žiadnu výmenu a môžete ísť priamo do kina.

Typy vstupeniek

Čo je to Jednorazový lístok?

Tento typ vstupenky je možné zakúpiť pred predstavením alebo cez rezervačný systém MyCinepass. Platí na jednu projekciu.

Čo je to Cinepass?

Cinepass je festivalová permanentka, určená pre bežných návštevníkov, ktorá vám umožní vstup na všetky verejné festivalové projekcie, pokiaľ sa zmestíte do kapacity danej sály. Cinepass je náhrada vstupenky a nie je potrebné vyzdvihnúť si žiadnu ďalšiu vstupenku. Uprednostnený vstup do kinosál majú návštevníci s rezerváciami a jednorázovými vstupenkami. Môžete si ho zakúpiť v rezervačnom systéme MyCinepass alebo na každom  predajnom /registračnom mieste až do skončenia festivalu. Vlastník cinepassu má nárok na vstup na všetky verejné projekcie festivalu za podmienky že:

  • má rezerváciu na danú projekciu a dostaví sa do sály najneskôr 5 min pred začiatkom projekcie
  • rezerváciu nemusí mať, ale do sály prednostne vstupujú majitelia rezervácií a lístkov a až keď to kapacita dovoľuje je možné vstúpiť na cinepass bez rezervácie a to najskôr 5 min pred začiatkom danej projekcie.
Čo je to Akreditácia?

Špeciálny druh cinepassu pre hostí festivalu, novinárov, filmových profesionálov a štáb festivalu. Akreditáciu nemožno bežne kúpiť a je prideľovaná individuálne. Oproti cinepassu obsahuje meno držiteľa, fotografiu a typ akreditácie.